Cây Cảnh Bonsai

Cây Bonsai đẹp

Nếu như ở cây cảnh thông thường, mọi người chỉ tập trung vào vẻ đẹp của hoa và lá thì đối với những chậu bonsai, sự thưởng thức sẽ nằm ở toàn bộ cây. Bonsai cũng chính là một hình thức nghệ thuật mang đến sự hài hoà, đồng điệu giữa chậu, thân và kiểu […]