Cây Bóng Cả – Những Tấm Gương Sáng Của Người Cao Tuổi

Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong xã hội, với sự đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Với sự tham gia tích cực trong các hoạt động cộng đồng, người cao tuổi đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực và xứng đáng là những tấm gương sáng soi rọi cho thế hệ con cháu.

Sự tham gia tích cực của người cao tuổi

Xây dựng hệ thống chính trị và tham gia đóng góp ý kiến

Người cao tuổi đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Họ tuyên truyền và vận động Nhân dân chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng tham gia đóng góp ý kiến với tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ đường biên giới.

Tham gia sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi đã tích cực tham gia sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Họ đã trở thành tấm gương trong phát triển nông lâm nghiệp, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp và chủ nhiệm hợp tác xã nông lâm nghiệp. Phong trào “Trồng 2 cây, nuôi 1 con” đã được phát triển ở nhiều nơi, mang lại hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo.

Xem Thêm Bài Viết  Cây Khoai Nước

Hoạt động của Hội Người Cao Tuổi

Các cấp Hội Người cao tuổi đã thành lập các câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và giao lưu. Các câu lạc bộ này đã phối hợp với các tổ chức và cá nhân tham gia, tập trung huy động nguồn lực và cống hiến cho cộng đồng. Chẳng hạn, câu lạc bộ bản Hương Phong – xã Bản Bo, huyện Tam Đường và câu lạc bộ tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu đã góp phần phát triển kinh tế cũng như cải thiện đời sống cho người cao tuổi nghèo.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Người cao tuổi cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho người cao tuổi mà còn góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, những hoạt động này cũng khích lệ người cao tuổi đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, gương mẫu trong việc xây dựng đời sống văn hóa và cải thiện tinh thần cho người cao tuổi.

Với sự đóng góp và tấm gương sáng của mình, người cao tuổi xứng đáng là những “cây cao, bóng cả” tỏa bóng mát cho gia đình và xã hội.

Chơi cây cảnh – Nơi chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cảnh

Rate this post